آموزش کالیبراسیون دما و فشار جزوه کالیبراسیون

آموزش کالیبراسیون دما و فشار

آموزش کالیبراسیون دما و فشارReviewed by طیبه زنجانی on Aug 7Rating: 5.0آموزش کالیبراسیون دما و فشارآموزش کالیبراسیون دما و فشار جزوه کالیبراسیون

آموزش کالیبراسیون دما و فشار

اهداف آموزشي:

 المنتهاي دما

دماسنج هاي شيشه اي

انواع دماسنج هاي شيشه اي

ترموول

RTD

دماسنج هاي كاپيلاري تيوب

دماسنج هاي اپتيكي

نيمه هادي ها به عنوان سنسورهاي حرارتي

ولتاژ ابزار دقيق

انواع سيگنال هاي ابزار دقيق

و غیره

ازینجا دانلود کنید

error: Content is protected !!