مرتب سازی بر اساس:
 • استاندارد ایران – ایزو 10006 فارسی – سیستم های مدیریت کیفیت – راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها

  Quality management systems – Guidelines for quality management in projects

  ICS: 03.120.10

  Identical with: ISO 10006-2003

  استاندارد ایزو 10006 فارسی

  استاندارد سیستم های مدیریت کیفیت – راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و در نود و دومین اجلاس کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت مورخ 1388/08/16 مورد تصویب قرار گرفته است. اینک به استناد بند یک ماده سه قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

  قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,000 تومان است.
 • استاندارد ایران – ایزو 10007 فارسی – سیستم های مدیریت کیفیت – راهنمایی هایی برای مدیریت پیکربندی

  Quality management systems – Guidelines for configuration management

   

  Identical with: ISO 10007-2003

  استاندارد ایران – ایزو 10007 فارسی – سیستم های مدیریت کیفیت – راهنمایی هایی برای مدیریت پیکربندی به منظور افزایش میزان درک مشترک از موضوع مدیریت پیکربندی و پیشبرد استفاده از آن، و نیز یاری سازمان ها برای بهبود عملکرد از طریق بکارگیری این سیستم مدیریت تدوین شده است.

  مدیریت پیکربندی، فعالیتی مدیریتی است که از دستورالعمل های فنی و اداری در سراسر چرخه عمر یک محصول، اقلام پیکربندی آن، و اطلاعات مرتبط با پیکربندی محصول استفاده می کند.

  قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,000 تومان است.
 • استاندارد ایران – ایزو 10013 فارسی – سيستمهاي مديريت كيفيت – راهنمايي هاي براي تهيه مستنداتِ سيستم مديريت كيفيت

  Quality management systems

  Guidelines for quality management system documentation

   

  استاندارد سیستم های مدیریت کیفیت – راهنمايي هاي براي تهيه مستنداتِ سيستم مديريت كيفيت که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و در ادامه هجدهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت مورخ 1384/04/12 مورد تصویب قرار گرفته است. اینک به استناد بند یک ماده سه قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

  قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,000 تومان است.
 • استاندارد ایران – ایزو 9004 فارسی – مدیریت برای موفقیت پایدار سازمان – رویکرد مدیریت کیفیت

  Managing for the sustained success of an organization – A quality management approach

  ICS: 03.120.10

  Identical with: ISO 9004-2009 jan.2013

  استاندارد ايران – ايزو 9004 نخستين بار در سال 1382 با عنوان “سيستم هاي مديريت كيفيت – راهنمايي هايي براي بهبود عملكرد ” منتشر شد. اين استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تاييد كميسيون هاي مربوط براي اولين بار در سال 1391 مورد تجديد نظر قرار گرفت و تحت عنوان “مديريت براي موفقيت پايدار سازمان- رويكرد مديريت كيفيت” انتشار يافت. پيش نويس تجديد نظر اول اين استاندارد كه توسط كميسيون مربوط تهيه شده است در يكصدو بيست و ششمين اجلاس كميته ملي استاندارد مديريت كيفيت مورخ 1391/10/02 تصويب شد. اينك اين استاندارد به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد ايران بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود. اين استاندارد جايگزين استاندارد ايران – ايزو 9004 سال 1382 مي شود.

  قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,000 تومان است.
error: Content is protected !!