مرتب سازی بر اساس:
 • استاندارد ایران – ایزو 9004 فارسی – مدیریت برای موفقیت پایدار سازمان – رویکرد مدیریت کیفیت

  Managing for the sustained success of an organization – A quality management approach

  ICS: 03.120.10

  Identical with: ISO 9004-2009 jan.2013

  استاندارد ايران – ايزو 9004 نخستين بار در سال 1382 با عنوان “سيستم هاي مديريت كيفيت – راهنمايي هايي براي بهبود عملكرد ” منتشر شد. اين استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تاييد كميسيون هاي مربوط براي اولين بار در سال 1391 مورد تجديد نظر قرار گرفت و تحت عنوان “مديريت براي موفقيت پايدار سازمان- رويكرد مديريت كيفيت” انتشار يافت. پيش نويس تجديد نظر اول اين استاندارد كه توسط كميسيون مربوط تهيه شده است در يكصدو بيست و ششمين اجلاس كميته ملي استاندارد مديريت كيفيت مورخ 1391/10/02 تصويب شد. اينك اين استاندارد به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد ايران بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود. اين استاندارد جايگزين استاندارد ايران – ايزو 9004 سال 1382 مي شود.

  قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,000 تومان است.
error: Content is protected !!