39% تخفیف!

220,000 تومان 135,000 تومان

موجود

مجموعه کامل استانداردهای تجهیزات ابعاد و سختی سنجی

شامل 32 استاندارد

استاندارد کالیبراسیون گیج بلاک ، استاندارد کالیبراسیون کولیس ، استاندارد کالیبراسیون میکرومتر (ریزسنج) ، استاندارد کالیبراسیون صفحه صافی ، استاندارد کالیبراسیون ساعت اندازه گیری ، استاندارد کالیبراسیون کولیس ارتفاع سنج ، استاندارد کالیبراسیون کولیس عمق سنج ، استاندارد کالیبراسیون متر و متر مرجع ، استاندارد کالیبراسیون خط کش و خط کش مرجع ، استاندارد کالیبراسیون گونیا ، استاندارد کالیبراسیون تراز ، استاندارد کالیبراسیون ضخامت سنج ، استاندارد کالیبراسیون فیلر ، استاندارد کالیبراسیون زاویه­ سنج ، استاندارد کالیبراسیون براقیت سنج ، استاندارد کالیبراسیون زبری سنج ، استاندارد کالیبراسیون پروفایل پروژکتور ، استاندارد کالیبراسیون دستگاه سختی سنج راکول ، استاندارد کالیبراسیون تست بلوک سختی راکول ، استاندارد کالیبراسیون سختی سنج لاستیک ، استاندارد کالیبراسیون دورومتر

مقایسه

توضیحات

مجموعه کامل استاندارد فارسی کالیبراسیون تجهیزات ابعاد و سختی سنجیReviewed by on Dec 22Rating:

مجموعه کامل استاندارد فارسی کالیبراسیون تجهیزات ابعاد و سختی سنجی شامل:

استاندارد فارسی کالیبراسیون کولیس، استاندارد فارسی کالیبراسیون میکرومتر، استاندارد فارسی کالیبراسیون ضخامت سنج و غیره

استاندارد فارسی کالیبراسیون تجهیزات ابعاد و سختی سنجی

شماره استاندارد موضوع استاندارد ردیف
0352 پروینگ رینگ ها 1
0358 کولیس ها 2
0359 کولیس های عمق سنج 3
0360 کولیس های ارتفاع سنج 4
0361 میکرومترهای خارج سنج 5
0363 میکرومترهای داخل سنج 6
0364 میکرومترهای یک طرفه 7
0365 میکرومترهای عمق سنج 8
0366 میکرومترهای سه فک 9
0367 خط کش های فلزی 10
0368 مترهای نواری فولادی 11
0369 ساعت های ایندیکاتور 12
0370 ساعت های اندازه گیری 13
0371 ساعت های اندازه گیری اهرمی 14
0372 تختی سنج های نوری 15
0373 توازی سنج های نوری 16
0376 بلوک های سنجه 17
0377 مقایسه گرهای بلوک سنجه 18
0378 ULM ها 19
0379 گونیای فلزی 90 درجه 20
0380 صفحات صافی 21
0381 نقاله های زاویه سنجی 22
0382 بلوک های زاویه ای 23
0387 تراز ها 24
0388 میله ها و میزهای سینوسی 25
0389 سایه نگار نوری 26
0390 CMM ها 27
1318 الک ها 28
1235 دستگاه های سختی سنج برینل 29
1236 دستگاه های سختی سنج راکول 30
1237 دستگاه های سختی سنج ویکرز 31
1362 دستگاه های سختی سنج لاستیک و پلاستیک 32
error: Content is protected !!