53% تخفیف!

20,000 تومان 9,500 تومان

موجود

استاندارد کالیبراسیون القاگر و پل اندازه گیری القاگر به فارسی

استاندارد کالیبراسیون Inductance and Inductance Bridge به فارسی

مقایسه

توضیحات

استاندارد کالیبراسیون القاگر و پل اندازه گیری القاگر و براورد عدم قطعیت آن - استاندارد 0386Reviewed by on Sep 28Rating:

استاندارد کالیبراسیون القاگر و پل اندازه گیری القاگر به فارسی و براورد عدم قطعیت آن – استاندارد دفاعی ایران

Calibration of Inductance and Inductance Bridge and Estimation of its Uncertainty

شماره استاندارد: 0386

تعداد صفحات : 20

 

استاندارد کالیبراسیون القاگر و پل اندازه گیری القاگر

error: Content is protected !!