48% تخفیف!

180,000 تومان 95,000 تومان

موجود

مجموعه کامل استاندارد فارسی کالیبراسیون تجهیزات شیمی و حجم

استاندارد کالیبراسیون ظروف حجمی ، استاندارد کالیبراسیون هیدرومتر ، استاندارد کالیبراسیون PH  متر ، استاندارد کالیبراسیون هدایت سنج ، استاندارد کالیبراسیون الکل سنج ، استاندارد کالیبراسیون رفرکتومتر ، استاندارد کالیبراسیون بورت ، استاندارد کالیبراسیون پیپت ، استاندارد کالیبراسیون پیکنومتر ، استاندارد کالیبراسیون استوانه مدرج ، استاندارد کالیبراسیون بالن ژوژه ، استاندارد کالیبراسیون سمپلر ، استاندارد کالیبراسیون میکرو پیپت ، استاندارد کالیبراسیون سرنگ، استاندارد کالیبراسیون دیسپنسر ، استاندارد کالیبراسیون اسپکتروفتومتر ، استاندارد کالیبراسیون پراب LVDT، استاندارد کالیبراسیون گیج برو نرو توپی ساده ، استاندارد کالیبراسیون گیج برو نرو توپی رزوه ، استاندارد کالیبراسیون گیج رینگی ، استاندارد کالیبراسیون دهانه اژدری ، استاندارد کالیبراسیون الک آزمایشگاهی ، استاندارد کالیبراسیون ساعت اهرمی ، استاندارد کالیبراسیون اپلیکاتور ، استاندارد کالیبراسیون کریپتومتر ، استاندارد کالیبراسیون گریندومتر ، استاندارد کالیبراسیون گریندوپک ، استاندارد کالیبراسیون فیلم ضخامت سنج رنگ ، استاندارد کالیبراسیون ضخامت سنج التراسونیک ، استاندارد کالیبراسیون شعاع سنج ، استاندارد کالیبراسیون شابلون دنده و گام ، استاندارد کالیبراسیون کراس کات ، استاندارد کالیبراسیون کاشی براقیت ، استاندارد کالیبراسیون سیرکومتر ، استاندارد کالیبراسیون میکروسکوپ

مقایسه

توضیحات

مجموعه کامل استاندارد فارسی کالیبراسیون تجهیزات شیمی و حجمReviewed by on Dec 22Rating:

مجموعه کامل استاندارد فارسی کالیبراسیون تجهیزات شیمی و حجم شامل:

استاندارد کالیبراسیون شیمی – استاندارد کالیبراسیون حجم

مجموعه کامل استاندارد فارسی کالیبراسیون تجهیزات شیمی و حجم

شماره استاندارد موضوع استاندارد ردیف
0345 پیپت های مدرج 1
0346 پیپت های تک نشان 2
0347 بورت ها 3
0348 استوانه های مدرج 4
0349 بالن های تک نشان 5
1142 هدایت سنج ها 6
1143 پی هاش سنج ها 7
1191 اسپکتروفتومتر 8
1240 هیدرومتر ها 9
1319 ویسکومترهای لوله مویین 10
1363 ویسکومترهای چرخشی 11
error: Content is protected !!