47% تخفیف!

قیمت اصلی 440,000 تومان بود.قیمت فعلی 235,000 تومان است.

موجود

مجموعه کامل استاندارد فارسی کالیبراسیون تجهیزات شیمی و حجم

استاندارد کالیبراسیون ظروف حجمی ، استاندارد کالیبراسیون هیدرومتر ، استاندارد کالیبراسیون PH  متر ، استاندارد کالیبراسیون هدایت سنج ، استاندارد کالیبراسیون الکل سنج ، استاندارد کالیبراسیون رفرکتومتر ، استاندارد کالیبراسیون بورت ، استاندارد کالیبراسیون پیپت ، استاندارد کالیبراسیون پیکنومتر ، استاندارد کالیبراسیون استوانه مدرج ، استاندارد کالیبراسیون بالن ژوژه ، استاندارد کالیبراسیون سمپلر ، استاندارد کالیبراسیون میکرو پیپت ، استاندارد کالیبراسیون سرنگ، استاندارد کالیبراسیون دیسپنسر ، استاندارد کالیبراسیون اسپکتروفتومتر ، استاندارد کالیبراسیون پراب LVDT، استاندارد کالیبراسیون گیج برو نرو توپی ساده ، استاندارد کالیبراسیون گیج برو نرو توپی رزوه ، استاندارد کالیبراسیون گیج رینگی ، استاندارد کالیبراسیون دهانه اژدری ، استاندارد کالیبراسیون الک آزمایشگاهی ، استاندارد کالیبراسیون ساعت اهرمی ، استاندارد کالیبراسیون اپلیکاتور ، استاندارد کالیبراسیون کریپتومتر ، استاندارد کالیبراسیون گریندومتر ، استاندارد کالیبراسیون گریندوپک ، استاندارد کالیبراسیون فیلم ضخامت سنج رنگ ، استاندارد کالیبراسیون ضخامت سنج التراسونیک ، استاندارد کالیبراسیون شعاع سنج ، استاندارد کالیبراسیون شابلون دنده و گام ، استاندارد کالیبراسیون کراس کات ، استاندارد کالیبراسیون کاشی براقیت ، استاندارد کالیبراسیون سیرکومتر ، استاندارد کالیبراسیون میکروسکوپ

مقایسه

توضیحات

مجموعه کامل استاندارد فارسی کالیبراسیون تجهیزات شیمی و حجمReviewed by on Dec 22Rating:

مجموعه کامل استاندارد فارسی کالیبراسیون تجهیزات شیمی و حجم شامل:

استاندارد کالیبراسیون شیمی – استاندارد کالیبراسیون حجم

مجموعه کامل استاندارد فارسی کالیبراسیون تجهیزات شیمی و حجم

شماره استاندارد موضوع استاندارد ردیف
۰۳۴۵ پیپت های مدرج ۱
۰۳۴۶ پیپت های تک نشان ۲
۰۳۴۷ بورت ها ۳
۰۳۴۸ استوانه های مدرج ۴
۰۳۴۹ بالن های تک نشان ۵
۱۱۴۲ هدایت سنج ها ۶
۱۱۴۳ پی هاش سنج ها ۷
۱۱۹۱ اسپکتروفتومتر ۸
۱۲۴۰ هیدرومتر ها ۹
۱۳۱۹ ویسکومترهای لوله مویین ۱۰
۱۳۶۳ ویسکومترهای چرخشی ۱۱
error: Content is protected !!