64% تخفیف!

22,000 تومان 8,000 تومان

موجود

استاندارد کالیبراسیون فرکانس و شمارنده فرکانس به فارسی

استاندارد کالیبراسیون فرکانس به فارسی

استاندارد کالیبراسیون فرکانس کانتر به فارسی

استاندارد کالیبراسیون Frequency Counter به فارسی

مقایسه

توضیحات

استاندارد کالیبراسیون فرکانس و شمارنده فرکانس و براورد عدم قطعیت آن - استاندارد 0351Reviewed by on Sep 28Rating:

استاندارد کالیبراسیون فرکانس و شمارنده فرکانس به فارسی و براورد عدم قطعیت آن – استاندارد دفاعی ایران

Calibration of Frequency Standard and Frequency Counter and Estimation of its Uncertainty

شماره استاندارد: 0351

تعداد صفحات : 16

 

استاندارد کالیبراسیون فرکانس و شمارنده فرکانس

error: Content is protected !!