62% تخفیف!

24,500 تومان 9,500 تومان

موجود

استاندارد کالیبراسیون کالیبراتور اسیلوسکوپ به فارسی

استاندارد کالیبراسیون Oscilloscope Calibrator به فارسی

مقایسه

توضیحات

استاندارد کالیبراسیون کالیبراتور اسیلوسکوپ و براورد عدم قطعیت آن - استاندارد 0383Reviewed by on Sep 28Rating:

استاندارد کالیبراسیون کالیبراتور اسیلوسکوپ به فارسی و براورد عدم قطعیت آن – استاندارد دفاعی ایران

Calibration of Oscilloscope Calibrator and Estimation of its Uncertainty

شماره استاندارد: 0383

تعداد صفحات : 27

 

استاندارد کالیبراسیون کالیبراتور اسیلوسکوپ

error: Content is protected !!