53% تخفیف!

45,000 تومان

موجود

استاندارد کالیبراسیون گریندومتر و برآورد عدم قطعیت آن

IDS-GDL-3326

استاندارد کالیبراسیون گریندومتر

مقایسه

توضیحات

استاندارد کالیبراسیون گریندومتر و برآورد عدم قطعیت آن به فارسی - استاندارد IDS-GDL-3326Reviewed by مدیر on Nov 29Rating:

استاندارد کالیبراسیون گریندومتر و برآورد عدم قطعیت آن به فارسی – استاندارد دفاعی ایران

استاندارد IDS-GDL-3326

Guidelines for Calibration of Grindometer and Estimation of its Uncertainty

شماره استاندارد: استاندارد IDS-GDL-3326

تعداد صفحات : ۱۸

 

 IDS-GDL-3326

error: Content is protected !!