65% تخفیف!

35,000 تومان

موجود

استاندارد کالیبراسیون ویسکومترهای لوله مویین به فارسی و براورد عدم قطعیت آن – استاندارد دفاعی ایران

Calibration of Capillary Viscometers and Estimation of its Uncertainty

شماره استاندارد: IDS 1319

مقایسه

توضیحات

استاندارد کالیبراسیون ویسکومترهای لوله مویین به فارسی و براورد عدم قطعیت آن - استاندارد 1319Reviewed by on Aug 6Rating:

استاندارد کالیبراسیون ویسکومترهای لوله مویین به فارسی و براورد عدم قطعیت آن – استاندارد دفاعی ایران

Calibration of Capillary Viscometers and Estimation of its Uncertainty

شماره استاندارد: IDS 1319

تعداد صفحات : ۱۶

 

استاندارد کالیبراسیون ویسکومترهای لوله مویین

error: Content is protected !!