67% تخفیف!

قیمت اصلی 135,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,000 تومان است.

موجود

استاندارد کالیبراسیون آزمون کششی فشاری مواد کالیبراسیون جابجایی به فارسی و براورد عدم قطعیت آن – استاندارد 1322 – استاندارد دفاعی ایران (بخش دوم)

Material Testing Machine, Part 2- Calibration of Displacement for Material Testing Machine and Estimation of its Uncertainty

شماره استاندارد: IDS 1322

مقایسه

توضیحات

استاندارد کالیبراسیون آزمون کششی فشاری مواد کالیبراسیون جابجایی به فارسی و براورد عدم قطعیت آن - استاندارد 1322 بخش دومReviewed by on Aug 5Rating:

استاندارد کالیبراسیون آزمون کششی فشاری مواد کالیبراسیون جابجایی به فارسی و براورد عدم قطعیت آن – استاندارد ۱۳۲۲ – استاندارد دفاعی ایران (بخش دوم)

Material Testing Machine, Part 2- Calibration of Displacement for Material Testing Machine and Estimation of its Uncertainty

شماره استاندارد: IDS 1322

تعداد صفحات : ۱۶

استاندارد کالیبراسیون آزمون کششی فشاری مواد به فارسی کالیبراسیون جابجایی

 

error: Content is protected !!