15% تخفیف!

10,000 تومان 8,500 تومان

موجود

استاندارد کالیبراسیون آزمون کششی فشاری مواد کالیبراسیون جابجایی

مقایسه

توضیحات

استاندارد کالیبراسیون آزمون کششی فشاری مواد کالیبراسیون جابجایی به فارسی و براورد عدم قطعیت آن - استاندارد 1322 بخش دومReviewed by on Aug 5Rating:

استاندارد کالیبراسیون آزمون کششی فشاری مواد کالیبراسیون جابجایی به فارسی و براورد عدم قطعیت آن – استاندارد 1322 – استاندارد دفاعی ایران (بخش دوم)

Material Testing Machine, Part 2- Calibration of Displacement for Material Testing Machine and Estimation of its Uncertainty

شماره استاندارد: IDS 1322

تعداد صفحات : 16

استاندارد کالیبراسیون آزمون کششی فشاری مواد به فارسی کالیبراسیون جابجایی

 

error: Content is protected !!