58% تخفیف!

قیمت اصلی 1,185,000 تومان بود.قیمت فعلی 499,000 تومان است.

موجود

مجموعه کامل استانداردهای تجهیزات ابعاد و سختی سنجی

شامل 32 استاندارد

استاندارد کالیبراسیون گیج بلاک ، استاندارد کالیبراسیون کولیس ، استاندارد کالیبراسیون میکرومتر (ریزسنج) ، استاندارد کالیبراسیون صفحه صافی ، استاندارد کالیبراسیون ساعت اندازه گیری ، استاندارد کالیبراسیون کولیس ارتفاع سنج ، استاندارد کالیبراسیون کولیس عمق سنج ، استاندارد کالیبراسیون متر و متر مرجع ، استاندارد کالیبراسیون خط کش و خط کش مرجع ، استاندارد کالیبراسیون گونیا ، استاندارد کالیبراسیون تراز ، استاندارد کالیبراسیون ضخامت سنج ، استاندارد کالیبراسیون فیلر ، استاندارد کالیبراسیون زاویه­ سنج ، استاندارد کالیبراسیون براقیت سنج ، استاندارد کالیبراسیون زبری سنج ، استاندارد کالیبراسیون پروفایل پروژکتور ، استاندارد کالیبراسیون دستگاه سختی سنج راکول ، استاندارد کالیبراسیون تست بلوک سختی راکول ، استاندارد کالیبراسیون سختی سنج لاستیک ، استاندارد کالیبراسیون دورومتر

مقایسه

توضیحات

مجموعه کامل استاندارد فارسی کالیبراسیون تجهیزات ابعاد و سختی سنجیReviewed by on Dec 22Rating:

مجموعه کامل استاندارد فارسی کالیبراسیون تجهیزات ابعاد و سختی سنجی شامل:

استاندارد فارسی کالیبراسیون کولیس، استاندارد فارسی کالیبراسیون میکرومتر، استاندارد فارسی کالیبراسیون ضخامت سنج و غیره

استاندارد فارسی کالیبراسیون تجهیزات ابعاد و سختی سنجی

 

شماره استاندارد موضوع استاندارد ردیف شماره استاندارد موضوع استاندارد ردیف
۰۳۵۲ پروینگ رینگ ها ۱ ۰۳۸۷ تراز ۲۴
۰۳۵۸ کولیس ها ۲ ۰۳۸۸ میله ها و میزهای سینوسی ۲۵
۰۳۵۹ کولیس های عمق سنج ۳ ۰۳۸۹ سایه نگار نوری ۲۶
۰۳۶۰ کولیس های ارتفاع سنج ۴ ۰۳۹۰ CMM ۲۷
۰۳۶۱ میکرومترهای خارج سنج ۵ ۱۳۱۸ الک ها ۲۸
۰۳۶۳ میکرومترهای داخل سنج ۶ ۱۲۳۵ دستگاه سختی سنج برینل ۲۹
۰۳۶۴ میکرومترهای یک طرفه ۷ ۱۲۳۶ دستگاه سختی سنج راکول ۳۰
۰۳۶۵ میکرومترهای عمق سنج ۸ ۱۲۳۷ دستگاه سختی سنج ویکرز ۳۱
۰۳۶۶ میکرومترهای سه فک ۹ ۱۳۶۲ دستگاه های سختی سنج لاستیک و پلاستیک ۳۲
۰۳۶۷ خط کش های فلزی ۱۰ IDS-GDL-3324 اپلیکاتور ۳۳
۰۳۶۸ مترهای نواری فولادی ۱۱ IDS-GDL-3325 گریندوپک ۳۴
۰۳۶۹ ساعت های ایندیکاتور ۱۲ IDS-GDL-3326 گریندومتر ۳۵
۰۳۷۰ ساعت اندازه کیری ۱۳ IDS-GDL-3327 کریپتومتر ۳۶
۰۳۷۱ ساعت اندازه کیری اهرمی ۱۴ IDS-GDL-3328 کراسکات ۳۷
۰۳۷۲ تختی سنج های نوری ۱۵ IDS-GDL-3329 ضخامت سنج رنگ ۳۸
۰۳۷۳ توازی سنج های نوری ۱۶ IDS-GDL-3330 گیج های توپی رزوه موازی ۳۹
۰۳۷۶ بلوک های سنجه ۱۷ IDS-GDL-3331 گیج رینگی رزوه موازی ۴۰
۰۳۷۷ مقایسه گرهای بلوک سنجه ۱۸ IDS-GDL-3332 گیج توپی برو نرو ۴۱
۰۳۷۸ ULM ۱۹ IDS-GDL-3333 گیج رینگی برو نرو ۴۲
۰۳۷۹ گونیای فلزی ۹۰ درجه ۲۰ IDS-GDL-3335 شابلون دنده و گام ۴۳
۰۳۸۰ صفحات صافی ۲۱ IDS-GDL-3336 شعاع سنج ۴۴
۰۳۸۱ نقاله های زاویه سنجی ۲۲ IDS-GDL-3337 ضخامت سنج اولتراسونیک ۴۵
۰۳۸۲ بلوک های زاویه ای ۲۳ IDS-GDL-3338 فیلر ۴۶
      IDS-GDL-3344 ارتفاع سنج میکرونی ۴۷

 

 

error: Content is protected !!