72% تخفیف!

42,000 تومان

موجود

استاندارد کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری گشتاور استاتیکی

استاندارد کالیبراسیون Static Torque Measuring Device

مقایسه

توضیحات

استاندارد کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری گشتاور استاتیکی به فارسی و براورد عدم قطعیت آن - استاندارد 0357Reviewed by on Sep 29Rating:

استاندارد کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری گشتاور استاتیکی به فارسی و براورد عدم قطعیت آن – استاندارد 0357- استاندارد دفاعی ایران

Calibration of  Static Torque Measuring Devices and Estimation of its Uncertainty

شماره استاندارد: IDS 357

تعداد صفحات : 32

استاندارد کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری گشتاور استاتیکی

 

error: Content is protected !!