57% تخفیف!

55,000 تومان

موجود

استاندارد کالیبراسیون لودسل ها

استاندارد کالیبراسیون لودسل فشاری

استاندارد کالیبراسیون لودسل کششی

استاندارد کالیبراسیون Load Cell

مقایسه

توضیحات

استاندارد کالیبراسیون لودسل ها به فارسی و براورد عدم قطعیت آن - استاندارد 0350Reviewed by on Sep 28Rating:

استاندارد کالیبراسیون لودسل ها به فارسی و براورد عدم قطعیت آن – استاندارد 0350- استاندارد دفاعی ایران

Calibration of Load Cells and Estimation of its Uncertainty

شماره استاندارد: IDS 350

تعداد صفحات : 25

استاندارد کالیبراسیون لودسل ها

 

error: Content is protected !!