60% تخفیف!

45,000 تومان

موجود

استاندارد کالیبراسیون مگا اهم متر، عایق سنج و تستر ولتاژ بالا به فارسی

استاندارد کالیبراسیون Insulation Tester به فارسی

استاندارد کالیبراسیون Megaohm Meter به فارسی

استاندارد کالیبراسیون High Voltage Tester به فارسی

مقایسه

توضیحات

استاندارد کالیبراسیون مگا اهم متر، عایق سنج و تستر ولتاژ بالا و براورد عدم قطعیت آن - استاندارد 0342Reviewed by on Sep 28Rating:

استاندارد کالیبراسیون مگا اهم متر، عایق سنج و تستر ولتاژ بالا به فارسی و براورد عدم قطعیت آن – استاندارد دفاعی ایران

Calibration of Megaohm Meter, Insulation Tester and High Voltage Tester and Estimation of its Uncertainty

استاندارد کالیبراسیون مگا اهم متر، استاندارد کالیبراسیون عایق سنج، استاندارد کالیبراسیون تستر ولتاژ بالا

شماره استاندارد: 0342

تعداد صفحات : 14

 

استاندارد کالیبراسیون مگا اهم متر، عایق سنج و تستر ولتاژ بالا

error: Content is protected !!