60% تخفیف!

110,000 تومان 45,000 تومان

موجود

استاندارد کالیبراسیون وات مترهای تا 20 کیلو وات به فارسی

استاندارد کالیبراسیون وات متر

استاندارد کالیبراسیون Watt Meter

مقایسه

توضیحات

استاندارد کالیبراسیون وات مترهای تا 20 کیلو وات و براورد عدم قطعیت آن - استاندارد 0324Reviewed by on Sep 28Rating:

استاندارد کالیبراسیون وات مترهای تا 20 کیلو وات به فارسی و براورد عدم قطعیت آن – استاندارد دفاعی ایران

Calibration of Watt Meters up to 20 KW and Estimation of its Uncertainty

شماره استاندارد: 0324

تعداد صفحات : 17

 

استاندارد کالیبراسیون وات مترهای تا 20 کیلو وات

error: Content is protected !!