72% تخفیف!

42,000 تومان

موجود

استاندارد کالیبراسیون گشتاور متر

استاندارد کالیبراسیون ترکمتر

استاندارد کالیبراسیون ترک متر

استاندارد کالیبراسیون Torque Meter

مقایسه

توضیحات

استاندارد کالیبراسیون گشتاور متر ها به فارسی و براورد عدم قطعیت آن - استاندارد 0356Reviewed by on Sep 28Rating:

استاندارد کالیبراسیون گشتاور متر ها به فارسی و براورد عدم قطعیت آن – استاندارد 0356- استاندارد دفاعی ایران

Calibration of Torquemeters and Estimation of its Uncertainty

استاندارد کالیبراسیون ترکمتر

شماره استاندارد: IDS 356

تعداد صفحات : 27

استاندارد کالیبراسیون گشتاور متر

 

error: Content is protected !!