65% تخفیف!

35,500 تومان

موجود

استاندارد کالیبراسیون آزمون کششی فشاری مواد کالیبراسیون سرعت

مقایسه

توضیحات

استاندارد کالیبراسیون آزمون کششی فشاری مواد کالیبراسیون سرعت به فارسی و براورد عدم قطعیت آن - استاندارد 1321 بخش سومReviewed by on Aug 5Rating:

استاندارد کالیبراسیون آزمون کششی فشاری مواد کالیبراسیون سرعت به فارسی و براورد عدم قطعیت آن – استاندارد 1321 – استاندارد دفاعی ایران (بخش سوم)

Material Testing Machine, Part 3- Calibration of Displacement for Material Testing Machine and Estimation of its Uncertainty

شماره استاندارد: IDS 1321

تعداد صفحات : 15

استاندارد کالیبراسیون آزمون کششی فشاری مواد به فارسی کالیبراسیون سرعت

 

error: Content is protected !!