توضیحات

استاندارد کالیبراسیون منابع تغذیه AC به فارسی و براورد عدم قطعیت آن - استاندارد 0319Reviewed by on Aug 6Rating:

استاندارد کالیبراسیون منابع تغذیه AC به فارسی و براورد عدم قطعیت آن – استاندارد دفاعی ایران

Calibration of AC Power Supplies and Estimation of its Uncertainty

شماره استاندارد: ۰۳۱۹

تعداد صفحات : ۲۶

 

استاندارد کالیبراسیون منابع تغذیه AC

error: Content is protected !!