توضیحات

استاندارد کالیبراسیون وزنه ها به فارسی و براورد عدم قطعیت آن - استاندارد 0310Reviewed by on Aug 6Rating:

استاندارد کالیبراسیون وزنه ها به فارسی و براورد عدم قطعیت آن – استاندارد دفاعی ایران

Calibration of Weights and Estimation of its Uncertainty

شماره استاندارد: 0310

تعداد صفحات : 59

استاندارد کالیبراسیون وزنه ها به فارسی

error: Content is protected !!