67% تخفیف!

45,000 تومان

موجود

استاندارد کالیبراسیون باسکول های ثابت همکف به فارسی و براورد عدم قطعیت آن – استاندارد دفاعی ایران

Calibration of Weighbridges and Estimation of its Uncertainty

شماره استاندارد: IDS-GDL-0315

مقایسه

توضیحات

استاندارد کالیبراسیون باسکول های ثابت همکف به فارسی و براورد عدم قطعیت آن - استاندارد IDS-GDL-0315Reviewed by on Aug 6Rating:

استاندارد کالیبراسیون باسکول های ثابت همکف به فارسی و براورد عدم قطعیت آن – استاندارد دفاعی ایران

Calibration of Weighbridges and Estimation of its Uncertainty

شماره استاندارد: IDS-GDL-0315

تعداد صفحات : ۲۶

استاندارد کالیبراسیون باسکول های ثابت همکف

error: Content is protected !!