52% تخفیف!

19,500 تومان 9,500 تومان

موجود

استاندارد فارسی کالیبراسیون باسکول با وزنه آویز

مقایسه

توضیحات

استاندارد کالیبراسیون باسکول با وزنه آویز به فارسی و براورد عدم قطعیت آن - استاندارد 0314Reviewed by on Aug 6Rating:

استاندارد کالیبراسیون باسکول با وزنه آویز به فارسی و براورد عدم قطعیت آن – استاندارد دفاعی ایران

Calibration of Bascules with Hanged Weights and Estimation of its Uncertainty

شماره استاندارد: 0314

تعداد صفحات : 18

استاندارد کالیبراسیون باسکول با وزنه آویز

error: Content is protected !!