60% تخفیف!

45,000 تومان

موجود

استاندارد کالیبراسیون باسکول با وزنه آویز به فارسی و براورد عدم قطعیت آن – استاندارد دفاعی ایران

Calibration of Bascules with Hanged Weights and Estimation of its Uncertainty

شماره استاندارد: IDS-GDL-0314

مقایسه

توضیحات

استاندارد کالیبراسیون باسکول با وزنه آویز به فارسی و براورد عدم قطعیت آن - استاندارد IDS-GDL-0314Reviewed by on Aug 6Rating:

استاندارد کالیبراسیون باسکول با وزنه آویز به فارسی و براورد عدم قطعیت آن – استاندارد دفاعی ایران

Calibration of Bascules with Hanged Weights and Estimation of its Uncertainty

شماره استاندارد: IDS-GDL-0314

تعداد صفحات : ۲۵

استاندارد کالیبراسیون باسکول با وزنه آویز

error: Content is protected !!