67% تخفیف!

45,000 تومان

موجود

استاندارد کالیبراسیون فلومترهای مایع به فارسی و براورد عدم قطعیت آن – استاندارد دفاعی ایران

Calibration of Liquid Flowmeters  and Estimation of its Uncertainty

شماره استاندارد: IDS-GDL-1360

مقایسه

توضیحات

استاندارد کالیبراسیون فلومترهای مایع به فارسی و براورد عدم قطعیت آن - استاندارد IDS-GDL-1360Reviewed by on Aug 4Rating:

استاندارد کالیبراسیون فلومترهای مایع به فارسی و براورد عدم قطعیت آن – استاندارد دفاعی ایران

Calibration of Liquid Flowmeters  and Estimation of its Uncertainty

شماره استاندارد: IDS-GDL-1360

تعداد صفحات : ۳۰

IDS-GDL-1360

error: Content is protected !!